Hotărâri 2013

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Iorga” Ploieşti

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus”

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean de Cultură Prahova

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Agricole Judeţene Prahova

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova

privind aprobarea modificării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului public al judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat, în sistem producţie-transport-distribuţie, pentru municipiul Ploieşti

privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate în competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Prahova

privind reducerea spaţiului dat în folosinţă gratuită Direcţiei Judeţene de Pază Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2013

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public

privind aprobarea asocierii judeţului Prahova cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, în vederea finanţării realizării materialelor promoţionale necesare desfăşurării campaniei „Aniversarea a 65 de ani de la înfiinţarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti”, precum şi a cheltuielilor ocazionate de organizarea sesiunii solemne a Senatului Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A. pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 15.000 mp situat în municipiul Ploieşti, Şos. Ploieşti-Tîrgovişte km 8

privind modificarea, pentru S.C. “Ploieşti Industrial Parc” S.A, a Anexei nr.1 la Hotărârea nr.40 / 2013 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. “Ploieşti Industrial Parc”S.A., S.C.,,Plopeni Industrial Parc”S.A. şi S.C. “Brazi Industrial Parc” S.A.

privind modificarea denumirii și a sediului social al Societății Comerciale Termoelectrica Ploiești S.A.

privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1

privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4

privind reducerea spaţiului închiriat de C.N.S.L.R. Frăţia – Uniunea judeţeană Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 10

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.