Hotărâri 2013

privind suplimentarea spaţiului închiriat de Tribunalul Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 10

privind dobândirea de către Judeţul Prahova a calităţii de membru activ al Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

privind organizarea Biroului Internaţional AREV în judeţul Prahova Ploieşti, 5 – 7 noiembrie 2013

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la data de 30.09.2013

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea sistemului microzonal de alimentare cu apă potabilă în localităţile Brebu, Aluniş, Vărbilău, Slănic, în comuna Ştefeşti”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem alimentare cu apă (sursa Crasna) Slănic –Izvoarele- tronson Schiuleşti - Modernizare reţea alimentare cu apă sat Schiuleşti, comuna Izvoarele”

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Amenajare intersecţie DJ102 cu DJ155, Km 9+182, comuna Păuleşti, judeţul Prahova”

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 40/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102”

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, a Staţiilor de epurare, situate în municipiul Câmpina şi în oraşul Plopeni, aflate în proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR IDENTIFICATE LA NIVELUL JUDEŢULUI PRAHOVA”

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul Județean de Cultură Prahova

privind numirea unui reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Consiliul de Administraţie al Spitalului General CF Ploiesti

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2013

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Prahova

privind aprobarea „Hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului pe drumul judeţean DJ 102, km 4+920 - 12+870, sector DN1B - DJ 100F”

privind mandatarea reprezentantilor Consiliului Judetean Prahova in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala "Hidro Prahova" S.A. pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.