Hotărâri 2013

privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 şi Şoseaua Vestului nr. 14 – 16

privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 şi str. Erou Călin Cătălin nr. 1

privind modificarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în baza cărora preşedintele Consiliului judeţean numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti

privind modificarea organigramei si a statului de funcţii pentru Centrul Judetean de Cultură Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2013

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cotei de ½ din apartamentul nr.11 şi a terenului aferent, situate în imobilul din municipiul Ploieşti, str. Mărășești, nr.18, aparţinând domeniului privat al judeţului Prahova

privind aprobarea Contractului de asistență juridică pentru executarea silită, pe teritoriul Portugaliei, a titlurilor executorii reprezentate de Sentințele civile nr.303 din 22 iunie 2010 și nr.186 din 25 aprilie 2012 ale Tribunalului Prahova

privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a judeţului Prahova,.din administrarea Consiliului judeţean Prahova în administrarea Curţii de Conturi a României– Camera de Conturi Prahova

privind aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A.pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova”

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 169/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi”

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20% - pe anul 2013

privind modificarea numărului de posturi pentru unele institutii si servicii publice aflate sub autoritatea sau în subordinea Consiliului judetean Prahova

privind modificarea Hotărârii nr. 137/2012 a Consiliului Judetean Prahova referitoare la aprobarea proiectului „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi” şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 197/2012

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2013

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. “Ploieşti Industrial Parc”S.A., S.C.,,Plopeni Industrial Parc”S.A. şi S.C. “Brazi Industrial Parc” S.A.

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.