Hotărâri 2013

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.„Hidro Prahova”S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului aplicat în anul 2012 institutiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului judetean Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pediatrie Ploiesti

privind plata sumei de 2000 de lei din bugetul Consiliului Judeţean Prahova începând cu anul 2013, în vederea alocării acestei sume anual, către Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică (ANATOP) din România

privind aprobarea modificării componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova

privind plata cotizaţiei judeţului Prahova, membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România(UNCJR), aferentă anului 2013

privind plata cotizaţiei judeţului Prahova, membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2013

privind aprobarea contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Prahova la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

privind modificarea Hotărârii nr.88/2012 a Consiliului Judeţean Prahova referitoare la aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Judeţul Prahova şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile Ploieşti – Prahova în vederea participării la proiectul Regions4GreenGrowth şi a asigurării cofinanţării de 15% din totalul bugetului eligibil pentru Judeţul Prahova

privind desemnarea administratorului special al S.C. Drumuri şi Poduri Prahova S.A.

privind funcționarea temporară a Complexului de Servicii Comunitare "Rază de Soare" Băicoi într-o altă clădire decât cea în care își are sediul

privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahovaprivind desemnarea unui înlocuitor al președintelui Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova

privind acordul pentru transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, pentru transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, precum şi pentru iniţierea procedurii de desfiinţare a Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe trimestrul I – 2013

privind aprobarea documentatiilor aferente proiectului ”Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale judeţului Prahova, respectiv oraşele Breaza, Sinaia, Slănic şi comunele Aluniş, Bertea, Brebu, Cornu, Cosminele, Secăria, Şotrile, Ştefeşti şi Telega” si declararea arealelor de risc la alunecări de teren

privind aprobarea tarifelor pentru realizarea unor activități în spații din imobile proprietate publică a județului Prahova

privind alocarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării în comun cu autorităţile publice locale ale unor localităţi, a unor obiective de interes public

privind modificarea anexelor la Hotărârea nr.194 /2012 a Consiliul Judeţean Prahova referitoare la introducerea în domeniul public al judeţului Prahova şi delegarea de gestiune, prin concesiune, către Societatea Comercială”HIDRO PRAHOVA” S. A. a unor obiective de investiţii

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.