Hotărâri 2009

prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unor mandate de consilier judeţean şi declararea vacantării locurilor de consilieri judeţeni respective
privind validarea unor mandate de consilier judeţean
privind desemnarea unor consilieri judeţeni în componenţa comisiilor Consiliului judeţean, a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi în Adunarea generală a acţionarilor la unele societăţi comerciale
privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Valea Doftanei în vederea realizării obiectivului de investiţii : „Reabilitare DJ 102I Câmpina-Valea Doftanei-Limita judeţ Braşov”
privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Câmpina şi cu Comuna Băneşti în vederea realizării obiectivului „Extindere alveola I, execuţie alveola II şi închiderea depozitelor la rampa ecologică Băneşti-Câmpina”
privind aprobarea asocierii judeţului Prahova cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Parteneriatul Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova în vederea realizării obiectivelor de interes comun”, la care judeţul Prahova este membru asociat
privind prelungirea termenelor de închiriere pentru spaţiile din imobilele aflate în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova, situate în Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 şi Piaţa Victoriei nr. 10
privind suplimentarea spaţiului atribuit Primăriei municipiului Ploieşti în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4
privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16
privind suplimentarea spaţiului închiriat de S.C. Hidro Prahova S.A. în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Ploieşti
privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice la obiectivul de investiţii „Lărgire DJ101D de la două la patru benzi de circulaţie (două pe sens) între km. 4+300 (limită municipiu Ploieşti şi cap rampă pasaj) şi km. 6+300 (sens giratoriu- intersecţie DN1A), inclusiv lărgire pasaj superior peste CF Ploieşti Triaj - Ghighiu la Km. 4+300 ”
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice la obiectivul de investiţii „APĂRĂRI DE MALURI LA PODUL PESTE RÂUL IALOMIŢA PE DJ 101 A, KM. 18+800 - COMUNA POIENARII BURCHII”
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova
privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
privind asocierea Judeţului Prahova cu Judeţul Braşov şi cu oraşele Azuga şi Buşteni în vederea realizării lucrărilor de modernizare a infrastructurii rutiere de legătură a celor două judeţe şi a conexiunilor cu sistemul naţional existent
privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2009
prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier judeţean şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv
 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.