Hotărâri 2019

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.
pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.84/2019 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2019 în vederea realizării unor obiective de interes public
privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la 30 noiembrie 2019
privind aprobarea Regulamentului de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean
privind aprobarea ” Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Prahova”
privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova
privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti
privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti
privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul propriu și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru aparatul propriu al direcției și pentru unitățile de asistență socială pentru copii și unitățile de asistență socială pentru persoane adulte cu dizabilități și persoane vârstnice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și subordonate acesteia
privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului ”Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 22 teritorii administrative ale judeţului Prahova, respectiv oraşele Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Buşteni şi comunele Apostolache, Băneşti, Bucov, Ceraşu, Cocorăştii-Mislii, Dumbrăveşti, Floreşti, Filipeştii de Pădure, Gornet, Măgurele, Măgureni, Măneciu, Păcureţi, Păuleşti, Scorţeni, Tătaru, Vadu-Săpat şi Valea Călugărească” și declararea arealelor de risc la alunecări de teren
privind aprobarea documentației aferentă proiectului ”Elaborarea hărţilor de hazard si risc natural la cutremure ale judeţului Prahova”
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 54/23.05.2019 referitoare la aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes județean pe anul 2019
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a Devizului General și ai principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Imbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 101T Bertea-Lutu Roșu, 1,0 Km, județul Prahova”
privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2020
privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2020
privind introducerea în domeniul public al judeţului Prahova a unor imobile, situate în comuna Ceptura
privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a terenului în suprafaţă de 624 mp, situat în municipiul Ploieşti, Tarla 13, Parcela NDS 211, 212, 213
privind prelungirea termenului de închiriere a unui spațiu în imobilul proprietate publică a Județului Prahova, situat în Municipiul Ploiești, str. Erou Călin Cătălin, nr. 1
privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 164/29.09.2017 privind aprobarea proiectului, a studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești” și actualizarea Devizului general
 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.