RegioUniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Judetul Prahova Instrumente Structurale
Prima pagina
Descrierea proiectului
Stadiul proiectului si realizari
Informatii
Contact


Restaurarea și consolidarea Conacului “Pană Filipescu”

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenție 5.1 ”Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”