link CJPrahova }}
link CJ Dâmboviţa }}


Sursa de finanţare:
Programul Operaţional Regional 2007 - 2013


Axa prioritară 2:
„Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport”


Domeniul de Intervenţie 2.1:

„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”

Beneficiar
– Consiliul Judeţean Prahova

Partener – Consiliul Judeţean Dâmboviţa

Situaţia existentă:

 1. Starea tehnică actuală a drumului:
  1. km 0+000 – km 2+320            îmbrăcăminte asfaltică în stare bună
  2. km 2+320 – km 12+000          îmbrăcăminte asfaltică stare mediocră
  3. km 12+000 – km 21+320        îmbrăcăminte asfaltică stare rea
  4. km 21+320 – km 24+020        împietruire în stare foarte rea
  5. km 24+020 – km 24+280        împietruire în stare foarte rea
  6. km 24+280 – km 26+260        îmbrăcăminte asfaltică
  7. km 26+260 – km 29+243        împietruire în stare foarte rea
 2. Podul de la km 10+075 peste râul Prahova la Pisculeti are calea pe pod, trotuarele şi parapeţii degradaţi.

 3. Podul de la km 26+274, peste râul Crivăţ, este într-o stare avansată de degradare şi necesită intervenţii majore.

Situaţia proiectată:

 1. Reabilitarea a aprox. 30 km de drum judeţean încadrat în clasa tehnică IV zona de câmpie, pe traseul existent, prin:
  1. dimensionarea sistemului rutier (de ranforsare) pentru trafic de perspectivă la sarcina pe osie de 115 KN
  2. realizarea acostamentelor din piatra spartă
  3. realizarea dispozitivelor de colectare şi evacuarea apelor
  4. amenajarea drumurilor laterale, spaţiilor de parcare, staţiilor pentru transportul în comun şi intrările în curţi existente
  5. prevederea de dispozitive pentru siguranţa circulaţiei
  6. lucrări de poduri

Rezultatele proiectului:

 1. lungimea drumului reabilitat - cca.30 km
 2. 2 poduri - unul reabilitat si un pod nou.

Durata proiectului:

  • Durata totală a proiectului – 36 luni, din care:
  • Perioada de implementare – 24 luni