Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Creşterea capacităţii de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN 1 şi DN 1B
(realizarea Drumului Judeţean de Centură DJ 236), în zona de nord a municipiului Ploieşti

finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere"
Domeniul major de intervenţie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbană"
Sub-domeniul: Poli de creştere.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
www.inforegio.ro