Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regonale si Turismului Instrumente Structurale
Home page Descrierea
proiectului
Descrierea functionala a
Centrului Lumina Verde
Stadiul proiectului Ghidul firmelor gazduite Contact
Proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”