O apă coboară din munți pe albe prundișuri de calcar, iar numele ei, PRAHOVA, botează un întreg județ.

Ctitorul reședinței de județ, municipiul Ploiești, este marele voievod Mihai Viteazul, unificatorul pentru prima dată al tuturor românilor, geniu militar al poporului nostru.

Marelui voievod i-a fost ridicată o statuie, dezvelită în anul 1997, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la atestarea documentară a orașului.

Județul Prahova este situat pe pantele sudice ale Carpaților Meridionali, având o suprafață de 4716 Kmp și forma unui dreptunghi ce include în el toate formele de relief (munți, dealuri și câmpii), ceea ce a condus la multitudinea sistemelor de exploatare a solului și subsolului, precum și o paletă largă a activităților economice.

Limita nordică desparte județul Prahova de județul Brașov, la est Buzău, la vest Dâmbovița iar la sud județul Ilfov și județul Ialomița. Județul este străbătut în lung de meridianul 26º care trece prin Ploiești și comuna Măneciu și paralela 45º, care intersectează localitățile Filipeștii de Pădure și orașul Mizil.

Cele două linii geografice se întretaie pe raza comunei Blejoi. Dacă în ceea ce privește suprafața, județul Prahova se clasează în grupa județelor mici ale țării, numărul mare de locuitori a condus la o densitate dublă față de media pe țară, respectiv 186 de locuitori pe kilometru pătrat.

Din punct de vedere al organizării administrative, județul Prahova are 104 de unități administrativ - teritoriale, din care 14 urbane (2 municipii și 12 orașe) și 90 de comune.

Dispunând de o mare varietate a reliefului, cu un cadru natural de excepție, teritoriul județului asigură condiții favorabile culturii cerealelor, pomiculturii, zootehniei și silviculturii. Subsolul a asigurat de-a lungul anilor insemnate resurse de țiței, gaze naturale, cărbune, sare și alte roci utile, a căror extracție și prelucrare au marcat, începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, evoluția economică a acestei regiuni.

A

  Localitatea  Sate
 1 ADUNAŢI Adunați
Ocina de Jos
Ocina de Sus
 2 ALBEŞTI - PALEOLOGU Albești - Paleologu
Albești - Muru
Cioceni
Vadu Părului
 3 ALUNIŞ Aluniș
Ostrovu
 4 APOSTOLACHE Apostolache
Buzota
Mirlogea
Udrești
Valea Cricovului
5 ARICEŞTII RAHTIVANI Ariceștii - Rahtivani
Buda
Nedelea
Stoenești
Târgșoru - Nou
6 ARICEŞTII - ZELETIN Ariceștii - Zeletin
Albinari
7 AZUGA  

B

  Localitatea  Sate
 1 BABA ANA Baba Ana
Cireșanu
Conduratu
Crângurile
Satu Nou
 2 BĂICOI  
 3 BALTA DOAMNEI Curcubeu
Lacu Turcului
Balta Doamnei
Bara
4 BĂLŢEŞTI
Balțești
Izești
Podenii Vechi
5 BĂNEŞTI Bănești
Urleta
6 BĂRCĂNEŞTI
Bărcanești
Ghighiu
Pușcași
Românești
Tătărani
7 BĂTRÂNI Bătrâni
Poiana Mare
8 BERCENI Cătunu
Corlătești
Moara Nouă
Berceni
Cartier Dâmbu
9 BERTEA Bertea
Lutu Roșu
10 BLEJOI Blejoi
Ploieștiori
Țânțăreni
11 BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA Boldețti
Grădiștea
12 BOLDEŞTI SCĂIENI  
13 BRAZI Brazii de Sus
Batesti
Brazii de Jos
Negoiești
Popești
Stejaru
14 BREAZA  
15 BREBU Petriceaua
Podu Cheii
Brebu Mănăstirei
Brebu Megiesesc
16 BUCOV Bucov
Bighiliu
Chițorani
Pleașa
Valea Orlei
17 BUȘTENI  

 

C

  Localitatea  Sate
1 CĂLUGĂRENI Călugăreni
Valea Scheilor
2 CÂMPINA  
3 CĂRBUNEŞTI Cărbunești
Gogeasca
4 CEPTURA Ceptura de Jos
Ceptura de Sus
Malu Roșu
Rotari
Șoimești
5 CERAŞU Cerașu
Slon
Valea Borului
Valea Brădețului
Valea Lespezii
Valea Tocii
6 CHIOJDEANCA Chiojdeanca
Nucet
Trenu
7 CIORANI Cioranii de Sus
Cioranii de Jos
8 COCORĂŞTII COLŢ Cocorăștii Grind
Ghioldum
Persunari
Piatra
Colțu de Jos
Satu de Sus
Cocorăștii Colț
Chesnoiu
9 COCORĂŞTII MISLII Cocorastii - Mislii
Goruna
Tiparesti
10 COLCEAG Colceag
Inotești
Parepa
Rusani
Vâlcelele
11 COMARNIC  
12 CORNU Cornu de Jos
Cornu de Sus
Valea Oprii
13 COSMINELE Cosmina de Jos
Cosmina de Sus
Drăghicești
Poiana Trestiei

D

  Localitatea  Sate
 1 DRĂGĂNEȘTI Bărăitaru
Belciug
Cornu de Jos
Drăgănești
Hătcărau
Meri
Tufani
 2 DRAJNA Cătunu
Ciocrac
Drajna de Jos
Drajna de Sus
Făget
Ogretin
Piatra
Pițigoi
Plai
Podurile
Poiana Mierlei.
 3 DUMBRAVA Ciupelnița
Cornu de Sus
Dumbrava
Trestienii de Jos
Trestienii de Sus
Zănoaga.
 4 DUMBRĂVEȘTI Dumbrăvești
Găvănel
Mălăeștii de Jos
Mălăeștii de Sus
Plopeni
Sfârleanca

F

  Localitatea  Sate
 1 FÂNTÂNELE
Bozieni
Fântânele
 2 FILIPEȘTII DE PĂDURE Dițești
Filipeștii de Pădure
Minieri 
Siliștea Dealului
 3 FILIPEȘTII DE TÂRG Brătășanca
Ezeni
Filipeștii de Târg
Mărginenii de Jos
Ungureni
 4 FLOREȘTI Cap Roșu
Călinești
Cătina
Florești
Novăcești
 5 FULGA Fulga de Jos
Fulga de Sus

G

  Localitatea  Sate
 1 GHERGHIȚA Gherghița
Independența
Malamuc
Ungureni
 2 GORGOTA Crivina
Fânari
Gorgota
Poienarii Apostoli
Potigrafu
 3 GORNET Bogdănești
Cuib
Gornet
Nucet
 4 GORNET CRICOV Coșerele
Dobrota
Gornet-Cricov
Priseaca
Țărculești
Valea Seacă
 5 GURA VADULUI Gura Vadului
Perșunari
Tohani
 6 GURA VITIOAREI Bughea de Jos
Făgetu
Fundeni
Gura Vitioarei
Poiana Copăceni

I

  Localitatea  Sate
 1 IORDĂCHEANU Iordăcheanu
Mocești
Plavia
Străoști
Valea Cucului
Vărbila
 2 IZVOARELE Cernești
Chirițești
Homorâciu
Izvoarele
Malu Vânăt
Schiulești.

J

  Localitatea  Sate
 1 JUGURENI Boboci
Jugureni
Marginea Pădurii
Valea Unghiului

L

  Localitatea  Sate
 1 LAPOȘ Glod
Lapoș
Lăpoșel
Pietricica
 2 LIPĂNEȘTI Lipănești
Satu Nou
Șipotu
Zamfira

M

  Localitatea  Sate
 1 MĂGURELE Coada Malului
Iazu
Măgurele
 2 MĂGURENI Cocorăștii Caplii
Lunca Prahovei
Măgureni
 3 MĂNECIU Cheia
Chiciureni
Costeni
Făcăieni
Gheaba
Măneciu-Pământeni
Măneciu-Ungureni
Mânăstirea Suzana
Plăiețu
 4 MĂNEȘTI Băltița
Coada Izvorului
Gura Crivățului
Mănești
Zalhanaua
 5 MIZIL  

O

  Localitatea  Sate
 1 OLARI Fânari
Olarii Vechi
Olari

P

  Localitatea  Sate
 1 PĂCUREȚI Bărzila
Curmătura
Matița
Păcureți
Slavu
 2 PĂULEȘTI Cocoșești
Găgeni
Păuleștii Noi
Păulești
 3 PLOIEȘTI  
 4 PLOPENI  
 5 PLOPU Gâlmeia
Hârsa
Nisipoasa
Plopu
 6 PODENII NOI Ghiocel
Mehedința
Nevesteasca
Podenii Noi
Podu lui Galben
Popești
Rahova
Sălcioara
Sfăcăru
Valea Dulce
 7 POIANA CÂMPINA Bobolia
Pietrișu
Poiana Câmpina
Răgman
 8 POIENARII BURCHII Cărbunari
Ologeni
Piorești
Podu Văleni
Poienarii Burchii
Poienarii Vechi
Poienarii-Rali
Tătărăi
 9 POSEȘTI Bodești
Merdeala
Nucșoara de Jos
Nucșoara de Sus
Poseștii-Pământeni
Poseștii-Ungureni
Târlești
Valea Plopului
Valea Screzii
Valea Stupinii
 10 PREDEAL SĂRARI Bobicești
Poienile
Predeal
Sărari
Sărățel
Tulburea
Tulburea-Văleni
Vitioara de Sus
Zâmbroaia
 11 PROVIȚA DE JOS Drăgăneasa
Piatra
Provița de Jos
 12 PROVIȚA DE SUS Izvoru
Plaiu
Provița de Sus
Valea Bradului
 13 PUCHENII MARI Miroslăvești
Moara
Odăile
Pietroșani
Puchenii Mari
Puchenii Mici
Puchenii-Moșneni

R

  Localitatea  Sate
 1 RÎFOV Antofiloaia
Buchilași
Buda
Goga
Mălăiești
Moara Domnească
Palanca
Râfov
Sicrita

S

  Localitatea  Sate
 1 SALCIA Salcia
 2 SĂLCIILE Sălciile
 3 SCORȚENI Bordenii Mari
Bordenii Mici
Mislea
Sârca
Scorțeni
 4 SECĂRIA Secăria
 5 SINAIA  
 6 SÎNGERU Butuci
Mireșu Mare
Mireșu Mic
Piatra Mică
Sângeru
Tisa
 7 ȘIRNA Brătești
Coceana
Hăbud
Șirna
Tăriceni
Varnița
 8 ȘOIMARI Lopatnița
Măgura
Șoimari
 9 SLĂNIC  
 10 ȘOTRILE Lunca Mare
Plaiu Câmpinei
Plaiu Cornului
Seciuri
Șotrile
Vistieru
 11 STARCHIOJD Brădet
Gresia
Rotarea
Starchiojd
Valea Anei
Zmeuret
 12 ȘTEFEȘTI Scurtești
Ștefești
Târșoreni
 13 SURANI Păcuri
Surani

T

  Localitatea  Sate
 1 TALEA Plaiu
Talea
 2 TĂTARU Podgoria
Siliștea
Tătaru
 3 TEIȘANI Bughea de Sus
Olteni
Ștubeiu
Teișani
Valea Stâlpului
 4 TELEGA Boșilcești
Buștenari
Doftana
Melicești
Telega
Țonțești
 5 TINOSU Pisculești
Predești
Tinosu
 6 TÎRGȘORU VECHI Stăncești
Strejnicu
Târgșoru Vechi
Zahanaua
 7 TOMȘANI Loloiasca
Măgula
Sătucu
Tomșani

U

  Localitatea  Sate
 1 URLAȚI  

V

  Localitatea  Sate
 1 VADU SĂPAT Ghinoaica
Ungureni
Vadu Săpat
 2 VÂLCĂNEȘTI Cârjari
Trestioara
Vâlcănești
 3 VALEA CĂLUGĂRESCĂ Arva
Coslegi
Dârvari
Pantazi
Rachieri
Radila
Schiau
Valea Călugărească
Valea Largă
Valea Mantei
Valea Nicovani
Valea Poienii
Valea Popii
Valea Ursoii
Varfurile
 3 VALEA DOFTANEI Teșila
Trăisteni
 4 VĂLENII DE MUNTE  
 5 VĂRBILĂU Coțofenești
Livadea
Podu Ursului
Poiana Vărbilău
Vărbilău

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.