Cerere 544
Consiliul Județean Prahova
Ploiesti, B-dul Republicii nr.2

Domnule Președinte,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris) - Vizualizează taxe pdf icon.

Informare privind cererile adresate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Consiliul Județean Prahova, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu carcater personal ale persoanelor fizice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate electronic, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală.

Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor.

Prin completarea câmpurilor expuse vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ale REGULAMENTULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) .

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.

Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către instituție pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din Regulamentul general privind protecţia datelor).

Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la la adresa de e-mail: dpo@cjph.ro, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00.

Captcha

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.