Hotărâri 2015

privind completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Judeţean Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”CONSOLIDARE DJ102B, DRAJNA, KM 5+200, JUDEȚUL PRAHOVA”

privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Prahova

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare de către Societatea „Hidro Prahova” S.A.

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, precum și rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2015

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 în vederea realizării unor obiective de interes public

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A. pentru vânzarea terenului format din patru loturi în suprafaţă totală de 450.000 mp situat în comuna Ciorani

privind modificarea, cu acordul părților, a Contractului de concesiune nr. 17/30.06.2003 încheiat între Fundația “Constantin Stere“ și Consiliul Județean Prahova și cesiunea acestuia către Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A.

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea finanțării proiectului “Reparația Grădiniței de copii din comuna Șipoteni” propus de Raionul Călărași din Republica Moldova

privind aprobarea finanțării proiectului “Renovarea drumului de acces spre satul Cazangic”propus de Raionul Leova din Republica Moldova

privind stabilirea creşterilor salariale ce se acordă pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al Consiliului județean Prahova, în instituţiile publice și serviciile publice aflate sub autoritatea sau în subordinea Consiliului județean Prahova

privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2015

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la data de 30.09.2015

privind aprobarea finanţării, de la bugetul judeţului, a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova pentru plata drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din judeţul Prahova

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.