Hotărâri 2015

privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, precum și rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2015

privind aprobarea finanțării proiectului “Reparația spațiilor de amplasare a Bibliotecii Publice Raionale Antonie Plămădeală” propus de Raionul Hîncești din Republica Moldova

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2015 în vederea realizării unor obiective de interes public

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2015

privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

privind aprobarea Caietului de sarcini și a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare pentru serviciile de colectare și transport, managementul și operarea facilităților de transfer, tratare, sortare a deșeurilor municipale în județul Prahova și a concesionării prin licitație publică a serviciului de operare a stației de sortare Boldești Scăeni

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.

privind menţinerea sau darea, după caz, în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a unor bunuri proprietate a judeţului Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr.1

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16 şi str. Popa Farcaş nr. 45

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale la care acesta are calitatea de acționar

privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Bănești în vederea finanţării obiectivului de interes public „Unitate producere energie electrică – celule fotovoltaice în comuna Bănești, județul Prahova”

de aprobare a datei limită de finalizare și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII CĂTRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE CREŞTERE, ÎN SPECIAL CĂTRE SPITALUL JUDEŢEAN PRAHOVA, PRIN REALIZAREA PASAJULUI RUTIER ÎN CONTINUAREA DJ102 PESTE DN1B”, cod SMIS 41958 - Axa prioritară I ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, DMI 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul ”Poli urbani de creştere”

de aprobare a datei limită de finalizare și a cheltuielilor necesare finalizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap, sat Tătărăi, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova” -Axa prioritară 3 Imbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, COD SMIS 32173

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.