Hotărâri 2015

privind actualizarea Master Planului de apă şi apă uzată al Judeţului Prahova

privind actualizarea Master Planului de apă şi apă uzată al Judeţului Prahova

prin care se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Fenichiu Ion Marius și declararea vacantării locului de consilier județean respectiv

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova la data de 30.11.2015

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2015

privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2016 în vederea eliberării unor documente din domeniul construcţiilor

privind stabilirea taxelor în domeniul construcţiilor, aplicabile în anul fiscal 2016

privind darea în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti a sectoarelor de drum judeţean DJ 101D (km 4 + 602 – km 5+530) și DJ 102 (km 2 + 559 – km 4+445)

pprriivviinndd ddaarreeaa îînn aaddmmiinniissttrraarree aa ttrreeii ggrruuppuurrii eelleeccttrrooggeennee ccăăttrree Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a oportunității achiziționării imobilului situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 15, Județul Prahova

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova şi a funcţiilor publice din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Prahova pentru anul 2016

privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti B-dul Republicii nr. 2 – 4

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

pentru modificarea unor prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr. 108/2015 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2015 in vederea realizarii unor obiective de interes public

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.