Hotărâri 2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire clădire Școala Gimnazială Specială nr.1 Ploiești”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modificare traseu drum județean DJ 129 în zona Mănăstirii Turnu, jud. Prahova”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Punerea în siguranță a DJ 101P prin refacerea podețului de la km 23+010 și refacerea taluzului mal stâng al pârâului Tulburea în zona km 23+400 ”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Corpurile A și B”

privind validarea unui mandat de consilier judeţean

privind desemnarea consilierului județean nou validat în componenta unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea generală a acționarilor la o societate comercială

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, pe anul 2015

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A. si Compania de Servicii Publice si Energii Regenerabile Prahova S.A.

privind modificarea anexei nr.1 la Convenţia aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 67/15.05.2009 referitoare la participarea Consiliului Judeţean Prahova la plata cheltuielilor lunare privind paza şi întreţinerea obiectivului de investiţii „ Rampa Ecologică Băneşti”, cu modificările ulterioare

privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova, membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2015

privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova, membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România(UNCJR), aferentă anului 2015

privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2015 a Consiliului Judeţean Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

privind înfiin țarea unui centru de asistență socială în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Centrul Județean de Cultură Prahova

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind stabilirea preţului mediu al ierbii obţinută de pe pajişti, valabil pentru anul 2015

privind aprobarea achizi ionării ț de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești

privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de administraţie ale spitalelor de interes judeţean

privind revocarea i, respectiv, numirea ș unor reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială “ Hidro Prahova “S.A.

privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.