Hotărâri 2015

privind stabilirea tarifului pentru serviciile de elaborare a proiectelor de amenajamente pastorale întocmite de către Camera Agricolă Județeană Prahova

privind revocarea, la cerere, a domnului Danielescu Sebastian din componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și din calitățile de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la unele societăți comerciale și de membru în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a județului Prahova

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Hidro Prahova” S.A.

privind trecerea imobilului “Muzeul I. L. Caragiale” situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1 din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova

pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 9/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean “Amenajare Sens Giratoriu DN 1 B – DJ 236, comuna Blejoi, judeţul Prahova”

privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 157/2008, referitoare la înființarea Centrului Județean de Cultură Prahova prin unificarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Prahova și a Școlii Populare de Arte și Meserii

privind modificarea i ș completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Prahova

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova

privind desemnarea vicepreşedintelui Consiliului judeţean Prahova care va exercita atribu iile pre edintelui ț ș Consiliului județean Prahova în absența acestuia

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe trimestrul I – 2015

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a listei obiectivelor de investiții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pe anul 2015

privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova

privind aprobarea documentațiilor aferente proiectului Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren, pentru un număr de 12 teritorii administrative ale judeţului Prahova, respectiv comunele Ariceștii Zeletin, Cărbunești, Chiojdeanca, Drajna, Izvoarele, Posești, Salcia, Sângeru, Surani, Șoimari, Teișani şi Vâlcănești” și declararea arealelor de risc la alunecări de teren

privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Prahova în Consiliile de administraţie ale spitalelor de interes judeţean

privind aprobarea asocierii judeţului Prahova cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, în vederea finanţării campaniei „ÎMPREUNĂ PENTRU STOPAREA VIOLENŢEI!”, respectiv cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în vederea finanţării campaniei „ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂŢII”

privind validarea unui mandat de consilier județean

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.