Hotărâri 2015

privind desemnarea consilierului județean nou validat în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în Adunarea Generală a Acționarilor la o societate comercială

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2014

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2015

privind revocarea, la cerere, a domnului Ionescu Radu Cezar Liviu din componen a unor comisii de specialitate al ț e Consiliului județean Prahova și din calitatea de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la unele societăți comerciale

privind desemnarea domnului consilier județean Danielescu Sebastian în componența unei comisii de specialitate a Consiliului județean Prahova și în calitate de reprezentant al Consiliului județean Prahova în Adunarea generală a acționarilor la o societate comercială

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la unele societăți comerciale la care acesta are calitatea de acționar

privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus”

privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti

privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind înfiin area unei institu ț ții de asistență socială în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

privind desemnarea Camerei Agricole Județene Prahova în vederea emiterii avizului consultativ pentru eliberarea atestatului de producător

privind asigurarea finanţării de către Consiliul Judeţean Prahova, in anul 2016, a eventualelor lucrări neexecutate până la data de 31 decembrie 2015, in cadrul contractelor CS2 “Asistenţă tehnică si supervizarea lucrărilor neeligibile in aglomerarea Sinaia, judeţul Prahova” si CL4 “Extindere reţea de canalizare si colector in oraşele Azuga, Buşteni, Sinaia”

privind completarea prevederilor Hotărârii nr.208/24.11.2010 a Consiliului Judeţean Prahova referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici, precum şi a cofinanţării Consiliului Judeţean Prahova pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Prahova”

privind exercitarea votului în adunările generale ale acționarilor la societățile comerciale la care Consiliul județean este acționar

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova

privind actualizarea Monografiei economico-militare a județului Prahova

privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe semestrul I – 2015

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.