Hotărâri 2013

prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unor mandate de consilier judeţean şi, implicit, a exercitării activităţii din funcţiile sau calităţile pe care cei în cauză le deţineau în îndeplinirea mandatului şi declararea vacantării locurilor de consilier judeţean respective

privind validarea unor mandate de consilier judeţean

privind alegerea a doi membri în componenţa Comisiei de validare

privind alegerea domnului DANIELESCU SEBASTIAN în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova

privind desemnarea consilierilor judeţeni nou validaţi în componenţa unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Prahova, a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Prahova şi ca reprezentanţi ai Consiliului judeţean Prahova în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate a judeţului Prahova şi în Adunarea generală a acţionarilor la unele societăţi comerciale la care acesta are calitatea de acţionar

privind validarea unor modificări ale bugetului judeţului Prahova pe anul 2012

privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect ce urmează a fi încheiat între Judeţul Prahova, S.C. Hidro Prahova S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

privind darea în administrare a unor grupuri electrogene către unele instituţii publice din judeţul Prahova

privind modificarea prevederilor Hotărârii nr. 133/2012 a Consiliului judeţean Prahova referitoare la preluarea în administrarea Consiliului judeţean Prahova a unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Poiana Câmpina

privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din învăţământul special

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum şi modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019

prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Albulescu Mihai Adrian şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv

privind validarea unui mandat de consilier judeţean

privind desemnarea consilierului judeţean nou validat în componenţa unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Prahova şi în calitate de reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la o societate comercială

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Eliminarea punctelor periculoase. Amenajare intersecţie DJ 155 - DJ 102, Păuleşti, comuna Păuleşti – Judeţul Prahova”

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Consolidare DJ 234 Salcia, punctele Rast, Stroescu şi Dumitru”

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 13.500 mp

privind aprobarea preluării unor terenuri din proprietatea publică a comunei Blejoi în proprietatea publică a judeţului Prahova

privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2013 a Consiliului Judeţean Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

privind atribuirea în folosință gratuită a unui spaţiu pentru cabinet parlamentar în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.