Hotărâri 2012

prin care se ia act de încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier judeţean şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv

privind validarea unui mandat de consilier judeţean

privind desemnarea domnului consilier judeţean Mălăescu Constantin în componenţa unor comisii ale Consiliului judeţean Prahova, a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi ca reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la o societate comercială

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Prahova

privind asocierea Judeţului Prahova cu Municipiul Ploieşti, Comuna Bărcăneşti şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România (UGIR) – Filiala Prahova în vederea realizării Proiectului sectorial „NE PASĂ DE PLOIEŞTI!”

privind validarea unor modificări ale bugetului judeţului Prahova pe anul 2011

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, - cota de 20% - pe anul 2012

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2012

privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a unor terenuri proprietate publică a localităţilor Ploieşti, Buşteni, Sinaia şi Urlaţi

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”

privind avizarea majorării tarifului de depozitare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora în rampa ecologică de la Boldeşti-Scăieni

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova, situate în comuna Şoimari, judeţul Prahova, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

privind preluarea unor bunuri aflate în concesiune la Societatea Comercială „Dalkia Termo Prahova” S.R.L., trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova şi constituirea lor ca aport al Consiliului Judeţean Prahova la capitalul social al Societăţii Comerciale „Brazi Industrial Parc” S.A.

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale

privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul fiscal 2012 în vederea eliberării unor documente din domeniul construcţiilor

privind stabilirea taxelor în domeniul construcţiilor, aplicabile în anul fiscal 2012

privind aprobarea Protocolului de Cooperare între Judeţul Prahova din România şi Regiunea Abruzzo din Italia

privind retragerea judeţului Prahova din Reţeaua Socială Europeană (ESN), Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone (AIRF), Asociaţia Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură – “Les Rencontres”

privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 şi Şoseaua Vestului nr. 14 – 16

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.