Hotărâri 2012

privind revocarea prevederilor referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care acesta are calitatea de acţionar
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova
privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a spaţiului atribuit Primăriei municipiului Ploieşti în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 şi suplimentarea suprafeţei respective
privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii Direcţiei judeţene de pază Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4
privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 şi modificarea suprafeţelor respective
privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4
privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4
privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului judeţean Prahova
privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază Prahova
privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2012 în vederea realizării unor obiective de interes public
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Nr. 11/2012 a Consiliului Judeţean Prahova referitoare la aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”
privind solicitarea trecerii unui teren, aflat în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea Consiliului Judeţean Prahova
privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe semestrul I – 2012
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2012
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2012
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice la obiectivul „Reabilitare clădire din Ploieşti, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, în vederea organizării Expoziţiei permanente de etnografie şi artă populară, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova”
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „ Pod peste pârâul Lopatna pe DJ 233, km 7+802,5, localitatea Gogeasca, comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova”
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice la obiectivul „Instalaţie Electrică cu Branşament Trifazic la Centrul Şcolar Special Ploieşti”
 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.