Hotărâri 2012

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Accesibilitate şi fluidizare trafic către zona industrială Ploieşti Vest şi platforma industrială Brazi”

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Nicolae, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales, şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv

privind validarea unui mandat de consilier judeţean

privind desemnarea domnului consilier judeţean Constantinescu Paul Adrian în componenţa unei comisii de specialitate a Consiliului judeţean Prahova şi ca reprezentant al Consiliului judeţean Prahova în Adunarea generală a acţionarilor la o societate comercială

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2012

privind alocarea unei sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2012 în vederea finanţării cheltuielilor privind asigurarea funcţionării Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti-Scăeni

privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

privind suplimentarea unor spaţii atribuite în folosinţă gratuită în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru S.C.,,Termoelectrica Ploieşti”S.A., S.C.,,Plopeni Industrial Parc”S.A. şi S.C. Ploieşti Industrial Parc”S.A.

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

privind aprobarea asocierii judeţului Prahova cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova în vederea finanţării tipăririi lucrării „Studiul Economico-Social al Judeţului Prahova – Ediţia 2011” – elaborată de către Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

privind aprobarea proiectului „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean Prahova, prin realizarea pasajului rutier în continuarea DJ 102 peste DN1B” şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 52/21 aprilie 2011 pentru aprobarea proiectului „Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde” Ploieşti, judeţul Prahova, a studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici precum şi asigurarea cheltuielilor legate de implementarea acestuia

privind aprobarea cotizaţiei anuale a Judeţului Prahova, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”

privind plata cotizaţiei judeţului Prahova, membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România(UNCJR), aferentă anului 2012

privind plata cotizaţiei judeţului Prahova, membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2012

privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova

privind transmiterea în administrarea Colegiului Medicilor Dentişti din România – Consiliul judeţean Prahova, a unei părţi din imobilul aflat în proprietatea privată a judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului judeţean Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str.Mărăşeşti, nr.18

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.