Hotărâri 2021

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului și bugetului Spitalului Județean de Urgență Ploiești pe anul 2021
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Ploieşti
privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare, a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești și acordarea unui mandat special
privind asocierea judeţului Prahova cu unele localităţi din județ, în vederea realizării unor obiective de interes public
privind desemnarea reprezentanților Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Ploiești Industrial Parc” S.A.
privind modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova
privind modificarea statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Pază Prahova
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Serviciul Public Județean Salvamont Prahova
privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Judeţean de Științele Naturii Prahova
pentru completarea și modificarea Hotărârii nr. 55/2021 a Consiliului Județean Prahova privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 255/2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Prahova în comisiile de evaluare a interviului organizat în vederea ocupării postului de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar special de stat
privind modificarea și completarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027”
privind introducerea în domeniul public al Județului Prahova a unui teren în suprafață de 278 mp, situat în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, județul Prahova
privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Măgureni, în vederea realizării investiției “Amenajare trotuare, pistă biciclete, rigole, parcări în comuna Măgureni – etapa 2”
privind retragerea Judeţului Prahova din calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Ploiești-Prahova”
privind clasificarea sectorului de drum comunal DC 25A, identificat cu numărul cadastral 23593 în drum judeţean, având indicativul DJ 720F şi introducerea acestuia în domeniul public al Judeţului Prahova
privind transmiterea temporară a sectorului de drum județean DJ 145, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni, proprietate publică a județului Prahova, din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Măgureni
privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2021
privind aprobarea Devizului general actualizat al proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 2 – Tronsonul Prahova – DJ 720 (km. 15+500 - km. 30+000)”
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”
 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.