Pentru mai multe informații : Înființarea complexului de locuințe protejate Călinești, județul Prahova, ansamblu de trei locuințe protejate + 1 centru de zi

1

Solicitant

PARTENERIATUL DINTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI PRAHOVA ȘI UAT JUDEȚUL PRAHOVA

2

Localizarea

proiectului

România, judeţul Prahova, Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Florești

3

Obiectivul

proiectului

Scopul/Obiectivul general: Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călinești.

Obiectivele specifice:

1.      Înființarea a trei locuințe protejate (LP) cu o capacitate de 10 locuri/LP;

2.      Dezinstituționalizarea a 30 de persoane cu dizabilități din cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călinești prin transferul acestora în cele trei locuințe protejate;

3.      Înființarea a unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate și pentru alți membri ai comunității – persoane cu dizabilități, în vederea prevenirii instituționalizării;

  1. Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 30 de persoane cu dizabilități.

4

Grup ţintă

Beneficiarii direcţi:

Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt 30 de persoane cu dizabilități instituționalizate în prezent în cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călineşti.

Beneficiarii indirecţi:

- familiile celor 30 de persoane cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul C.R.R.N.P.A.H. Călineşti;

- personalul care va lucra în cadrul locuinţelor protejate;

- persoanele cu dizabilităţi ocrotite în cadrul familiilor naturale din comunitatea locală care vor avea acces la serviciile centrului de zi;

- comunitatea judeţului Prahova şi a comunei Floreşti, prin dezvoltarea sistemului de servicii sociale;

- C.R.R.N.P.A.H. Călineşti, care va intra în procesul de restructurare.

5

Bugetul

proiectului propus

Valoarea totală a proiectului

5.179.784,81 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR

2.873.713,49 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

439.509,09 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

67.616,79 lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

1.798.945,44 lei

6

Perioada de derulare a contractului de finanțare

Dată începere: 11.03.2019

Dată finalizare: 31.08.2020

7

Rezultatele proiectului

  1. Indicatori prestabiliți:

- de rezultat: 30 beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidențial acordate în instituții de tip vechi – persoane cu dizabilități;

- de realizare: 30 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură de dezinstituționalizare construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată; 30 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/extinsă/dotată;

2. Indicatori suplimentari de proiect: 1 centru de zi și 3 locuințe protejate.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.