Petiții
Doresc răspuns prin:

Consiliul Judeţean Prahova este operator de date cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile Art.6 lit.c) şi lit. e) a Regulamentului UE 2016/ 679 (privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora) - prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi a unei sarcini ce serveşte interesului public sau care rezultă din exercitarea autotităţii publice cu care este investit operatorul;

Termenul de "Petiţie" este definit în cuprinsul Art.2 din Ordonanţa de Guvern 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: "În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi publice".

În conformitate cu legile în vigoare vă informăm că aveţi dreptul la:

 - Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

 - Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal;

 - Dreptul de a fi şterse datele cu caracter personal;

 - Dreptul la restricţionarea prelucrării

Vă informăm că în cazul în care petiţia dumneavoastră nu este în competenţa Consiliului Judeţean Prahova sau din alte cauze, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către terţi, în vederea rezolvării acesteia.

Persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Prahova este doamna Raluca Neagu şi poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@cjph.ro, de luni până joi, între orele 08:00 - 16:30 şi vineri între orele 08:00 - 14:00.

Captcha

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.