Date de contact:
Adresa: Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16
Telefon: 0244-586.100; 0244-511.400; 0244-514.790
Fax: 0244-586.100; 0244-511.400; 0244-514.790
Email: copil@copilprahova.ro
Web: www.copilprahova.ro
Director general: Bocioacă Alexandru Ion 

Prezentare:

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Prahova este instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Prahova, care asigură, la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția generală îndeplinește următoarele funcții:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistență socială, a planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizarii sociale, precum și a programelor de acțiune anti-săracie, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;
b) de coordonare a activităților de asistență socială și protecție a copilului la nivelul județului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfașoară activități în domeniu;
e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile anti-săracie, prevenirea și combaterea marginalizarii sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;
f) de reprezentare a Consiliului Județean Prahova, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Cheltuielile necesare pentru susținerea activităților desfașurate de Direcția generală se finanțează din urmatoarele surse:
1. bugetul județului Prahova;
2. bugetul de stat;
3. donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de lege;
4. programe de interes național, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Patrimoniul Direcției generale este alcătuit din bunurile mobile și imobile dobândite în condițiile legii de către serviciile publice reorganizate, respectiv Direcția Generală Județeană pentru Protecția Copilului Prahova și Direcția de Asistență Socială Prahova, stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2004.

CONDUCEREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Conducerea Direcției generale se asigură de directorul executiv și de colegiul director.
Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului este ajutat de directori executivi adjuncți, care coordonează:
- Direcția de asistentă socială;
- Direcția de protecția drepturilor copilului;
- Direcția strategii, monitorizare, evaluare;
- Direcția economică.

Colegiul director al Direcției generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale (Șefii serviciilor din cadrul aparatului propriu de specialitate și Șefii instituțiilor de ocrotire / serviciilor alternative din subordinea Direcției generale), precum și 3 consilieri județeni, având cu precădere studii socio-umane, propuși de președintele consiliului județean.
Președintele colegiului director este Secretarul general al județului.
În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv al Direcției generale.

Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum și în ședință extraordinară, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului executiv, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncți.
La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului județean, membrii comisiei pentru protecția copilului și alți consilieri județeni, membrii comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.